Kullanıcı :
Şifre :
Marka


 

MARKANIN KULLANILMASI:

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu
kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.
Aşağıda Belirtilen Durumlarda Markayı Kullanma Kabul Edilir:
1. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
2. Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
3. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
4. Markayı taşıyan malın ithalatı.

Markanın Koruma Süresi :

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler
halinde yenilenir.

Yenileme :
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte
öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler :
1. Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar,
2. Ticaret alanında cins, çeşit, “vasıf”, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik
özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
3. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna
mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren
markalar,
4. Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu
olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
5. Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak
markalar,
6. Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
7. Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren,
tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer
armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,
8. Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar,
9. Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
10. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler :
Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması
durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
1. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir
marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
2. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir
marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın
kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış
markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil
için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

Marka Hakkının Sona Ermesi :
1. Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi,
2. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi, nedenlerinden birinin gerçekleşmesi ile marka hakkı sona erer.

Garanti Markaları :
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak
özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti
markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya
hizmetlerinde kullanılması yasaktır.

Ortak marka :
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan
işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.
 

Şirketinizin e-ticareti kullanma düşüncesi
   
Anket Sonuçları


Faydalı Linkler
Marka Haberleri
Marka Hikayeleri
Parlak Fikirler
Makaleler


Markatürk gelişmelerinden haberdar olmak için ebültene üye olabilirsiniz.
Ad-Soyad :
Eposta :
 
Son Güncelleme: 25 Haziran 2011

Site içerisinde yer alan görsel ve yazılı materyal
Markatürk'e aittir. Her hakkı saklıdır. 2011 ©
Gizlilik ve Kullanım Şartları
O2Grup İştirakidir.